ဝါေခါင္လေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

ဝါေခါင္လေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း

ဝါေခါင္လေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း ဝါေခါင္လေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဂုဏ္က်က္သေရ ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အစစအရာရာ ေခါင္းေဆာင္လိုစိတ္ ရွိတယ္။ အစစ စြန႔္ဦးတီထြင္ ႀကံဆႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံတယ္။ စိတ္အား ထက္သန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကမယ္။ မိမိကိုယ္ကို အလြန္ အထင္ႀကီးတတ္ၾကတယ္ မည္သည့္ကိစၥမဆို လိုသည္ထက္ပို၍ ေျပာလို၊ လုပ္လို၊ သုံးစြဲလိုတတ္ၾက၏။ ပညာရွိသုခမိန္ ျဖစ္တတ္တယ္။ ရဲရင့္ထက္ျမက္ၿပီး တည္ၾကည္၏။ ေယာက္်ားပီသတယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ေယက္်ားဆန္ဆန္ ထက္ျမက္တတ္ၾကတယ္။ သစၥာရွိတတ္ ၾကတယ္။ ကတိသစၥာကို အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္ၾကတယ္ ထက္ျမက္႐ုံသာမက စိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္သူမ်ား ျဖစ္တယ္။ သူတစ္ပါးက မိမိအား ေျမာက္စားျခင္း၊ ေနရာေပးျခင္း၊ ဆရာတင္ျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္း ျဖစ္လာပါက အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ခံ၍ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္၍ အားပါးတရ …