ဝါဆိုလေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

ဝါဆိုလေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း

ဝါဆိုလေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း ဝါဆိုလအတြင္း ဖြားျမင္သူမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္သဘာဝအားျဖင့္ ၾသဇာအာဏာ ရွိသူမ်ားျဖစ္မည္ မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၾကမည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး စူးစမ္းဆင္ျခင္ဉာဏ္ျပင္းထန္မယ္ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ ဘာသာတရားကိုလြန္စြာ ကိုင္းရႈိင္းသြားတတ္ၾကမည္ ဉာဏ္အလြန္ထက္၏။ တစ္ခါတရံ၌ ျဖစ္လာမည့္ ကိစၥတို႔ကို ႀကိဳသိေနတတ္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းပါရမီထူး ရွိ၏။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားကိုး၏။ မိ႐ိုးဖလာ အစဥ္အဆက္ လုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားကို ဆန႔္က်င္တတ္၏။ အသံၾသဇာေကာင္းၿပီး အေျပာအဆိုေကာင္း၏။ အစစ ဦးေဆာင္ျဖစ္မည္။ အမ်ိဳးဘာသာအက်ိဳး၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး လိုလားၿပီး ေဆာင္႐ြက္တတ္သည္ သို႔ေသာ္ေခါင္းမာမယ္ အာဃာတႀကီးမယ္။ နာက်ည္းမုန္းတီးမိက ကလဲ့စားေခ်ရမွ ေက်နပ္တတ္တယ္။ စိတ္ဓါတ္အား ေကာင္းေသာ္လည္း လူအားေပ်ာ့၏။ စိတ္တန္ခိုးစြမ္းအား ႀကီးမားေသာ္လည္း ကိုယ့္အစြမ္းအစ ကိုယ္မသိ။ …