နယုန္လေမြးဖြားသူမ်ား အတြက္တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

နယုန္လေမြးဖြားသူမ်ား အတြက္တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း

နယုန္လေမြးဖြားသူမ်ား အတြက္တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း နယုန္လတြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဘာမဆို စိတ္ဝင္စားတတ္၏။ မိတ္ဖြဲ႕ေကာင္း၏ အေပါင္းအသင္း အလြန္မက္မည္။ အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ ေနရမွ ေပ်ာ္တတ္တယ္။ စိတ္ထိခိုက္လြယ္ၿပီး လိုခ်င္တာအငမ္းမရ ျဖစ္တတ္တယ္။ တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္တယ္၊ စိတ္ႏွစ္ခြရွိမယ္၊ ဘယ္ကိစၥမဆို စိတ္ဒြိဟႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ရ ခက္ေနတတ္တယ္။ သို႔ေသာ္ အသိဉာဏ္ထက္ျမက္ၾကမယ္။ ေယာက္်ားပီသေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိမယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း ထက္ျမက္ၾကမယ္။ ေယာက်ာၤးဆန္မယ္။ မလိမ္တတ္ မညာတတ္။ ဘယ္အခက္အခဲမ်ိဳးကိုမွ ေနာက္မဆုတ္တတ္။ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးတယ္။ စည္းကမ္းေဘာင္တို႔ကို လုံးဝမႀကိဳက္ အထူး လြတ္လပ္လိုစိတ္ ရွိမယ္။ ေငြကိုျပင္းထန္စြာ ရွာတတ္တယ္။ ေလာင္းကစားဘက္ ေရာက္သြားတတ္တယ္။ သူေ႒းျဖစ္ ေခြးျဖစ္ႀကံတတ္၏။ သုံးစရာရွိက သုံးပစ္တတ္၏။ ကုန္သြားကလည္း မႏွေျမာတတ္။ ေ႐ႊတစ္ေန႔ေငြတစ္ေန႔ ျဖစ္ေနမယ္ …