အသဲကြဲ ေတာင္ထိပ္ ေပၚက သူရဲေကာင္း ပုံျပင္.......
LIFE STYLE

အသဲကြဲ ေတာင္ထိပ္ ေပၚက သူရဲေကာင္း ပုံျပင္…….

အသဲကြဲ ေတာင္ထိပ္ ေပၚက သူရဲေကာင္း ပုံျပင္……. တ႐ုပ္ျပည္ တေနရာမွာ အသဲကြဲေတာင္ထိပ္ လို႔ေခၚတဲ့ ေတာင္တန္း တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာင္တန္း ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ ေတာင္တန္းႀကီး ဟာဆိုရင္ ေတာင္ထိပ္ ကေန ေအာက္ေျခ ေရာက္တဲ့ အထိ ဓါးနဲ႔ ခြဲ ထားသလို ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနပါတယ္။ အဲဒီလို ပိုင္းျခား ထားတဲ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ဟာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ (၁ဝ) မီတာေလာက္ ေဝးပါတယ္။ ကြဲကြာေနတဲ့ ေအာက္ေျခေနရာမွာေတာ့ အင္မတန္မွေရစီးသန္ တဲ့ စမ္းေခ်ာင္း က ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေန ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာင္တန္းေပၚမွာေတာ့ ေတာင္ဆိတ္ေတြ က်က္စား ေနထိုင္ၾက …

သင့္ဘဝကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပါင္း ၂၅ ခု
LIFE STYLE

သင့္ဘဝကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပါင္း ၂၅ ခု

သင့္ဘဝကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပါင္း ၂၅ ခု သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လူမႈမီဒီယာေတြကိုသုံးရင္း ကုန္ဆုံးေနမိပါသလား။ သင့္ရဲ႕ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈေတြက ျဖဳန္းတီးတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနပါသလား။ လူမႈမီဒီယာေတြဟာ အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္းမွာ အခ်ိန္ကုန္လို႔ ကုန္မွန္းမသိေအာင္ စြဲလန္း စိတ္ကို ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ လူမႈမီဒီယာေတြဟာ ေဆြးေႏြးခန္းေတြ၊ သတင္း အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အ ေတြး အေခၚ အသစ္ေတြ ရွိေနတဲ့ အတြက္ မိမိဘဝ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ တြန္းအား ေတြျဖစ္တဲ့ သင္ယူမႈေတြကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လူမႈမီဒီယာရဲ႕ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္ေအာင္ စြဲလန္းေစတတ္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဗဟုသုတေတြ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္တိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ဘဝကိုလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ …