သူ … သိသားနဲ႔
FUNNY

သူ … သိသားနဲ႔

သူ … သိသားနဲ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သို႔လူပ်ိဳ တရားသူႀကီး တစ္ေယာက္ ေျပာင္း ေ႐ြ႕လာသည္ ။ လူပ်ိဳ ဘာဝ ေပ်ာ္ပါးခ်င္လာ ေသာေၾကာင့္ တပည့္ ျဖစ္သူအား ျပည့္တန္ဆာ ေခၚ ခိုင္းေလသည္။ ျပည့္တန္ဆာမေလး ေရာက္လာေသာအခါ လူပ်ိဳတရား သူႀကီးက မေပ်ာ္ပါးခင္ က်ီဆယ္သည့္ အေနျဖင့္စကား စျမည္း ေျပာေလသည္။ ” အသက္ ဘယ္ေလာက္လဲ ညေလး ” ” ၁၉ ႏွစ္ပါ ကိုႀကီး ” ” နာမည္ေလး ကေကာ ” ” ေအပရယ္ ပါရွင္ ” ” ဒါမ်ိဳး လုပ္စားတာ ၾကာၿပီလား ? …

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ထြက္တိုင္း အထိုးခံေနရတဲ့ ေကာင္မေလးရဲ႕ ေတာင္းပန္စကား…
FUNNY

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ထြက္တုိင္း အထုိးခံေနရတဲ့ ေကာင္မေလးရဲ႕ ေတာင္းပန္စကား…

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ထြက္တိုင္း အထိုးခံေနရတဲ့ ေကာင္မေလးရဲ႕ ေတာင္းပန္စကား… ကဲ ကဲ နီး လာ ပီ ဆို ေတာ့ ကာ ကိုယ္ တိုင္ အ သိ ေပး ေၾက ညာ လိုက္ ပီ။ ကိုယ္ မ တင္ လဲ သူ မ်ား တင္ ၾက မွာ ေလ။ ဒီ ႏွစ္ ေလး ေတာ့ ေပး မ ေအာင္ ခ်င္ ၾက ဘူး လာ ဟမ္… ထင္ ေန ပါ တယ္ ငါ့ ပုံ …