ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား
ASTROLOGY

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ား မျပည္ဝတတ္ေပ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလို႔ရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳမည္။ (14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သိုေသာ္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ထီဆုႀကီးေပါက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုး ထီးပါ။အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အဦးဝင္လာတတ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ အဆိပ္ရိွေသာ သတၱဝါမ်ား ရန္မႈျခင္းခံရတတ္သည္။ အသက္ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ …

၁၆.၇.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုနွစ္ရက္ သား/သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္
ASTROLOGY

၁၆.၇.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုနွစ္ရက္ သား/သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္

၁၆.၇.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုနွစ္ရက္ သား/သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္ တနဂၤေႏြသားသမီး ဒီေန႔သည္ စန္းပြင့္ေသာေန႔၊ မ်က္ႏွာပြင့္ေသာေန႔ဟုဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အဆင္မေျပသူမ်ား ျပန္လည္ အဆင္ေျပလာတတ္ပါသည္။ အဆင္ေျပၿပီးသူမ်ား ပုိ၍အဆင္ေျပသြားတတ္ပါသည္။ အလွကုန္ပစၥည္း၊ အမ်ဳိးသမီးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ားအက်ဳိးေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆုိင္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္၍ ေကာင္းပါသည္။ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ ပန္းခ်ီ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိပ္ယာခန္းဝင္ပစၥည္းေရာင္းခ်ထုတ္လုပ္သူမ်ား အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး- လက္တစ္ဖက္ကုိ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယၾတာ- အိမ္ဘုရားမွာ ေရႊဖေယာင္းတုိင္ (သုိ႔မဟုတ္)အဝါေရာင္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းညိႇပူေဇာ္ၿပီး သတၲဝါအေပါင္းကုိ ေမတၲာပုိ႔၍သင္အလုိရွိရာကုိ ဆုေတာင္း လုိက္ပါေလ။ တနလၤာသားသမီး အဆင္ေျပၿပီဟု ထင္ထားေသာကိစၥမ်ားအလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ …

၁၀.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၇.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုႏွစ္ရက္ သား / သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္
ASTROLOGY

၁၀.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၇.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုႏွစ္ရက္ သား / သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္

၁၀.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၇.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာ ခုႏွစ္ရက္ သား / သမီးမ်ား အတြက္ ေဗဒင္ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား ခရီးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက ခရီးကိစ္ စေအာင္ျမင္ပါ လိမ့္မည္ ။ မိမိႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ သူတစ္ပါးတို႔၏ ကိစၥမ်ားကို လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း ခံၿပီး လုပ္ေပးရ တတ္ ပါသည္ ။ သေဘၤာ တက္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ ရွိေနသူတို႔ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္ ။ ေအာင္ျမင္ပါ လိမ့္မည္ ။ အလုပ္ အကိုင္ကိစၥမ်ားတြင္ အခက္ အခဲ အဟန႔္ အတားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရ တတ္ပါသည္ ။မည္သည့္ အခက္အခဲ …

၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တပတ္စာ ေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း (၄-၇-၂၀၁၉ မွ ၁၀-၇-၂၀၁၉ထိ)
ASTROLOGY

၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တပတ္စာ ေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း (၄-၇-၂၀၁၉ မွ ၁၀-၇-၂၀၁၉ထိ)

၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တပတ္စာ ေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း (၄-၇-၂၀၁၉ မွ ၁၀-၇-၂၀၁၉ထိ) တနလၤာသားသမီးမ်ား ဒီေန႔တြင္အနာဂတ္အတက္ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအားလုံး ေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားသည့္ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားအလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ စာေပအႏုပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးပါသည္။ သူတစ္ပါးအထင္ႀကီးျခင္း ကိုခံရတတ္ပါသည္။ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဆံသဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္၍ေကာင္းပါသည္။ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဒီေန႔တြင္ အေပ်ာ္အပါး ကိစၥတို႔ကို အထူးေရွာင္ထားပါ။ မေရွာင္လွ်င္ ေနာင္တြင္ အႏၲရာယ္ႀကဳံတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ဒူးနာျခင္း၊ ဒူးေအာက္ပိုင္းတြင္ ေဝဒနာခံစားရျခင္းတို႔ ႀကဳံရတတ္ပါသည္။ ယၾတာ- အျဖဴေရာင္ရွိသည့္ ပန္းပြင့္(၇)အိမ္ဘုရားတြင္ ကပ္လႉပူေဇာ္ၿပီး သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။ အဂၤါသားသမီးမ်ား သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာမ်ား …

၂၆ – ၆ – ၂၀၁၉ မွ ၂ – ၇ -၂၀၁၉ အထိ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

၂၆ – ၆ – ၂၀၁၉ မွ ၂ – ၇ -၂၀၁၉ အထိ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

၂၆ – ၆ – ၂၀၁၉ မွ ၂ – ၇ -၂၀၁၉ အထိ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ဒီေန႔တြင္ ေငြဝင္မည့္ ကိစၥတို႔ ေပၚလာတတ္ပါသည္ ။ အသက္ႀကီးပိုင္း ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အႀကံÓဏ္ေကာင္း၊ အကူအညီ ေကာင္းေပးလာတတ္ပါသည္ ။ ေဗဒင္ ၊ ဂမီ ၻရႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္ ။ လုပ္ငန္းသစ္စျခင္း ၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ အလႉမဂၤလာလုပ္ျခင္းတို႔ ေကာင္းပါသည္ ။ ေလာင္းကစားဆန္သည့္စီးပြားေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစၥမ်ားလုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္ ဒုကၡႏွင့္ႀကဳံေတြ႕သြားရတတ္သည္ ။ သင္တန္းတက္ရမည့္သူမ်ား ပညာရပ္ တစ္ခုကို စတင္ သင္ၾကားရမည့္သူမ်ား အတြက္ …

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးဖြားသူမ်ား
ASTROLOGY

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးဖြားသူမ်ား

၁၃၈၁-ျပည္ႏွစ္(၂၀၁၉)အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးဖြားသူမ်ား တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကယ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားက မိမိအထင္ႀကီး၊ ေလးစား သိပ္အံ့ၾသသြားၾကလိမ့္မည္။ ထူးျခားျခား ထင္ေပၚ လာမည္။ အရာရာကို ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရာဌာေနေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ားရရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေန႔နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ စီးပြားေရးက႑ 🔹စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းမည္။ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ငွါးရန္ျခင္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ တီထြင္ျခင္း ႏွင့္ ဒီဇိုင္နာဆိုင္ဖြင့္ျခင္းမ်ား အက်ိဴးေပးပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြးေၾကးရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ …

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား
ASTROLOGY

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားယူ၍ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သာလွ်င္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဇိမ္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရွိ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္းမည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ကိုမွ ယုံၾကည္၍ မရေသာ ႏွစ္သာျဖစ္၍ မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ မိသာစု၊ မိမိရည္႐ြယ္ထားေသာ အရာမ်ားအားလုံး မေျပာသင့္၍ ေငြးေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပိး လုံးဝအေခ်းငွား မလုပ္မိပါေစႏွင့္ အမုန္းခံ ေငြျပန္ရတာမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ …

၁၂.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၆.၂၀၁၉အထိ ခုနစ္ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

၁၂.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၆.၂၀၁၉အထိ ခုနစ္ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

၁၂.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၆.၂၀၁၉အထိ ခုနစ္ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုစိတ္မ်ားေပၚမည္။ အလုပ္ေျပာင္းခ်င္၊ အိမ္ေျပာင္းခ်င္၊ ေနေရာင္ေျပာင္းခ်င္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါသည္။ ထူးျခားမႈတစ္ခု မွာဘာသာေရးလုပ္လိုတဲ့စိတ္၊ အဓိ႒ာန္ဝင္လိုတဲ့စိတ္၊ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ဝင္လိုသည့္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ အဓိ႒ာန္တစ္ခုခုဝင္ျဖစ္ေအာင္ ဝင္ လိုက္ပါ။ အေကာင္းမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕လာရပါလိမ့္မည္။ မိမိကိုအႀကံÓဏ္ေကာင္းေပးမည့္သူ၊ အကူအညီေကာင္းေပးမည့္သူေပၚလာတတ္ပါသည္။ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးေဝးသြားမည့္သူတို႔သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္ပါသည္။ ဘဝတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အတတ္ပညာသင္ၾကားရျခင္း၊ သင္တန္းတက္ရျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေငြဝင္ပါလိမ့္မည္။ ေငြဝင္သေလာက္အကုန္အက်လည္း မ်ားေနတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ မိမိလုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပုံကိုအသစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပစၥည္း ေနရာအထားအသိုမ်ားကို ျပန္လည္မြန္းမံျခင္း၊ အသစ္တစ္ဖန္ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ပါက အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး- ကိုယ္ပူလိုက္၊ ခ်မ္းလိုက္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အေအးမိျခင္း၊ ေရခ်ိဳးမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယၾတာ- အိမ္ရွိဘုရားကို ေရသပၸါယ္ကုသိုလ္ျပဳ၍လိုရာဆုကိုေတာင္းလိုက္ပါေလ။ တနလၤာသားသမီးမ်ား …

ေန႔နံအလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အ႐ြယ္မ်ား
ASTROLOGY

ေန႔နံအလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အ႐ြယ္မ်ား

ေန႔နံအလိုက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးေမွးမွိန္တတ္ေသာ အသက္အ႐ြယ္မ်ား ေမြးနံအလိုက္ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ကံဇာတာနိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္မ်ား (ကေလးသူငယ္မ်ားမွာေတာ့ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး) အားနည္းတတ္ခ်ိန္မ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈသိရွိႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ရာ ယၾတာပိုင္းေလးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေသသဝိဇၨာပညာရပ္အရ သုံးသပ္ တင္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ အသက္အားျဖင့္ ၆ႏွစ္၊ ၁၃ႏွစ္၊ ၂၀ႏွစ္၊ ၂၇ႏွစ္၊ ၃၄ႏွစ္၊ ၄၁ႏွစ္၊ ၄၈ႏွစ္၊၅၅ႏွစ္၊ ၆၂ႏွစ္၊ ၆၉ႏွစ္၊ ၇၆ႏွစ္၊ ၈၃ႏွစ္၊ ၉၀ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကံဇာတာ ညႇိးႏြမ္းလြယ္တတ္ပါသည္။ယၾတာအားျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေဆးဝါးႏွင့္ အစာအာဟာရ လႈဒါန္းျခင္း၊ အေဝးရွိ အမ်ိဳးသား အႀကီးအကဲ တစ္ဦးကို ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ …

သင့္ရဲ႕အလုပ္ကံက ဘယ္လိုလဲ
ASTROLOGY

သင့္ရဲ႕အလုပ္ကံက ဘယ္လိုလဲ

သင့္ရဲ႕အလုပ္ကံက ဘယ္လိုလဲ လူႀကီးသူမတို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား “သားသား ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ၊ မီးမီး ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ …”စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းေလ့ရွိတတ္၏။ ကေလးငယ္မ်ားကလည္း – “သားသားႀကီးလာရင္ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးလုပ္မွာ …” “မီးမီးႀကီးလာရင္ ဆရာဝန္မႀကီးလုပ္မွာ …” “သားသားႀကီးလာရင္ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ေမာင္းမွာ …” “မီးမီးႀကီးလာရင္ အဆိုေတာ္ႀကီး လုပ္မွာ …” စသည္ျဖင့္ ျပန္၍ေျပာေလ့ရွိၾကေလ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝက ထိုသို႔လွ်င္ စိတ္ကူးထင္ရာ ေျပာခဲ့ၾကေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္လာသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မျဖစ္လာသူမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါေပ …။ ကြၽႏု္ပ္၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူတစ္ဦးမွာမူ ၎အား လူႀကီးမိဘတို႔က “သားႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ ..”ဟု ေမးေလတိုင္း ၎င္းက …