၁ ဂဏန္းသမား ေမြးရက္မ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ား
ASTROLOGY

၁ ဂဏန္းသမား ေမြးရက္မ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ား

၁ ဂဏန္းသမား ေမြးရက္မ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၁ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ သင္ဟာ ပါးနပ္တယ္ စကားကို ရွင္းရွင္းေျပာတက္တယ္ ဟာသဉာဏ္ ႐ႊင္တယ္ ေခါင္းမာတယ္ ႐ိုးသားတယ္ တဖက္သားကို မနာလို ဝန္တိုတက္တယ္ ၾကင္နာတက္တယ္ ေဒါသလြယ္တယ္၊ ေဖာ္ေ႐ြတယ္ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိတယ္ အၿမဲတမ္း ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ လူေတြအားလုံးရဲ႕အထက္မွာပဲ ေနခ်င္တယ္ တစ္ခါတရံမွာ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးတယ္ သူတပါးရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မခံခ်င္ဘူး၊ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္တက္တဲ့ လူစားမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ အခ်စ္ကို ေတြ႕တက္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရင့္က်က္တဲ့ အ႐ြယ္ေရာက္မွပဲ လက္ထပ္ ျဖစ္ၾကတာမ်ားပါတယ္၊ အျမင္မတူတဲ့သူေတြနဲ႔ …

တနဂၤေႏြ သားသားသမီမ်ားအတြက္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာ အဆိုး အေကာင္း ေဟာစာတမ္း”
ASTROLOGY

တနဂၤေႏြ သားသားသမီမ်ားအတြက္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာ အဆိုး အေကာင္း ေဟာစာတမ္း”

တနဂၤေႏြ သားသားသမီမ်ားအတြက္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာ အဆိုး အေကာင္း ေဟာစာတမ္း” တနဂၤေႏြ သားသမီမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘဝခိုင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးစား အားထုပ္ လုပ္ကိုင္ရေသာႏွစ္ ျဖစ္သလို႔ မိမိအႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ား ေရွ႕ဆုံးမွဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အႀကံအစည္သစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ၊ အခန္း၊ ဌာေန အေျပာင့္အေ႐ြ႕၊ အလဲလွယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိမည္။ ထီးေပါက္ကိန္းရွိသည္။ အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း- {ကခ၊ပ၊အ} {၁,ဝ,၄,၂} (၁) အစ, (၂) အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ။ စီးပြားေရး..ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ရင္းႏွီးမတည္ၿပိး အားသြန္ခြန္စိုက္ ရဲဝံ့စြန႔္စား လုပ္ကိုင္ပါ။ ျပည္တြင္း, ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး …

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ေသာၾကာ သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ေသာၾကာ သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ေသာၾကာ သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စြန႔္စြန႔္စားစား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မိမိကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝထားရွိသူ ျဖစ္ပါက ဘဝအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းပန္းတိုင္က လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူဆိုလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇင္ႏွံမႈ အစုစုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါသည္ …။ ယခုႏွစ္တြင္(၁၅-၁-၂၀၂၀)မွ စ၍(၁၅-၃-၂၀၂၀)အထိ စီးပြားေရးမ်ား သတိႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားတိုင္းအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ႀကဳံ ေတြ႕ရမည္။ ကတိေပးမွားတာ၊ စာခ်ဳပ္မွားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ …။ (၁၆-၄-၂၀၂၀)မွစ၍(၁၅-၇-၂၀၂၀)အထိ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ ေနရာသစ္၊ဝန္းက်င္သစ္မ်ားသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ လူသစ္၊ မိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ စီးပြားေရး..အိမ္၊ၿခံ၊ေျမေရာင္းဝယ္ျခင္းပုလဲ၊ငါးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္သည္။ မိမိရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ …

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူး သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူး သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူး သားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ားက ဤႏွစ္ သူတစ္ပါးကို အားကိုး၍ မရေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္သူမ်ားတကာထက္ပို၍ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို႔ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွအဆင္ေျပလာမည္။ မိမိအတြက္အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင္အလမ္း၊အလုပ္အကိုင္မ်ားပါ ရရွိမည္ ..။ ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမ်ားယခုႏွစ္တြင္ေရွ႕ပိုင္း(၆)လတြင္ေနရာသစ္၊ဝန္းက်င္သစ္မ်ားသစ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ကားပိုင္ျဖစ္သြားတက္၏။ မထင္မွတ္ထားေသာခရီးမ်ား၊မရည္႐ြယ္ေသာခရီးမ်ား သြားရတတ္၏။ လူမ်ိဳးျခားကူညီျခင္းႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကဳံရမည္ျဖစ္၏။ လူမ်ိဳ းကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳ းေပးမည္။ဝန္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း၊ အေျခအေန ျမင့္တက္ျခင္း ႀကဳံရလိမ့္မည္ ျဖစ္၏ …။ ေနာက္ ၆လေတြ႕မွာ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ႀကဳံရမည္။ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္မွမိမိအား ျပစ္တင္တင္ေဝဖန္ …

ASTROLOGY

ဆရာမင္းသိခၤ၏ တစ္ပါတ္စာ (၇)ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္းမ်ား (၁.၁၂.၂၀၁၉ မွ ၇.၁၂.၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာမင္းသိခၤ၏ တစ္ပါတ္စာ (၇)ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္းမ်ား (၁.၁၂.၂၀၁၉ မွ ၇.၁၂.၂၀၁၉ ထိ) “တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္” ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္ အတြက္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ စက္႐ုံဝန္ထမ္း၊ စက္႐ုံအလုပ္သမား ျဖစ္ပါက သပိတ္ေမွာက္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေ႐ႊဖ႐ုံသီးတစ္လုံး ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆုံး အစိုးရ ထီထိုးပါ။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္ …

ASTROLOGY

မိန္းကေလးေတြဟာ စူပါ ပါဝါ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူေတြဆိုတာ ျပေနတဲ့အခ်က္မ်ား

မိန္းကေလးေတြဟာ စူပါ ပါဝါ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူေတြဆိုတာ ျပေနတဲ့အခ်က္မ်ား အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာဟာ တကယ့္ကို အံ့ဖြယ္တစ္ခုပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္ ၾကံ့ခိုင္ဖို႔လိုတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေယာက္ရဲ႕ နည္းနဲ႔ ၾကံဳလာရတဲ့အရာေတြကို ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔ တြန္းလွန္တတ္ဖို႔လိုတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ရန္သူေတြကို ျပန္ခုခံဖို႔အတြက္ ေလဆာလက္နက္ေတြလည္းမလိုသလို သံမဏိလို ခြန္အားေတြလည္း မလိုအပ္ပါဘူး … ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့သင္ဟာ စူပါ ပါဝါေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြသာ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စူပါ ပါဝါေတြကေတာ့ … (1) ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းႏိုင္တယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အားလံုးကို လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။ အေမလို ဆံုးမေျပာဆိုဂရုစိုက္တတ္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လို အၾကံေပးတတ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လိုလည္း ဦးေဆာင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးကိုမဆို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ …

အေႂကြးေၾက အေႂကြးလည္းရ ေငြဝင္လမ္းတဖြားဖြား ပြင့္ေစေသာ အဓိဌာန္
ASTROLOGY

အေႂကြးေၾက အေႂကြးလည္းရ ေငြဝင္လမ္းတဖြားဖြား ပြင့္ေစေသာ အဓိဌာန္

အေႂကြးေၾက အေႂကြးလည္းရ ေငြဝင္လမ္းတဖြားဖြား ပြင့္ေစေသာ အဓိဌာန္ ေငြေၾကးအတြက္ တင္ေပးထားတာေတြ မ်ားလို႔ တစ္မ်ိဳး မထင္ပါနဲ႔၊ အခုလို ေငြရွာရခက္တဲ့ ကာလမွာ ကိုယ္လုပ္တာထက္ ေငြဝင္လမ္း ေကာင္းၿပီး မိသာစုဘဝေတြ အဆင္ေျပေနႏိုင္ စားႏီုင္းေအာင္ အလႉဒါနမ်ား စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါ လႉႏိုင္ တန္းႏိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဆီ လာအကူအညီေတာင္းၾကတဲ့ အထဲမွာ အေႂကြးကိစၥ ေငြေၾကးကိစၥေတြ႕ပဲ မ်ားၾကပါတယ္။ ေငြဆိုတာကလည္း လူတိုင္းရဲ႕ ဘဝအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက အေရးပါပါတယ္။ တင္ေပးထားတာေတြ မ်ားလို႔ စိတ္မမ်ားၾကပါနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ္ နည္းစနစ္ တစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ အခု ေဖာ္ျပမယ့္နည္းကေတာ့ အေႂကြးတင္ေနလို႔ ေသာက …

ASTROLOGY

(22.11.2019) မွ (28.11.2019) အထိ တစ္ပါတ္စာ ( ၇ ) ရက္ သားသမီး⁠ ေဟာစာတမ္း

(22.11.2019) မွ (28.11.2019) အထိ တစ္ပါတ္စာ ( ၇ ) ရက္ သားသမီး⁠ ေဟာစာတမ္း တနဂၤ⁠ေ⁠ႏြ သားသမီး⁠ေတြ အ⁠ေနနဲ႔ ဒီကာလဟာ အ⁠ေဟာင္း⁠ေတြ ခဏ⁠ေမ့⁠ၿပီး အသစ္⁠ေတြ စတင္ရမဲ့ အခ်ိန္ပါ ။ စိတ္ကူးသစ္ ၊ အ⁠ေတြးသစ္⁠ေတြ ရ⁠ၿပီ ဆိုရင္⁠ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း အ⁠ေကာင္အထည္⁠ ေဖာ္လိုက္ပါ ။ ဘုရားတည္⁠ျခင္း၊ ⁠ေက်ာင္း⁠ေဆာက္⁠ျခင္း၊ ဘာသာ⁠ေရး အခမ္းအနား က်င္းပ⁠ျခင္း⁠ႏွင့္ အလႉလုပ္⁠ျခင္း⁠ေတြ အတြက္ အ⁠ေကာင္းဆုံးကာလပါ။ ကုသိုလ္⁠ေရးနဲ႔ ပက္သက္⁠ၿပီး ⁠ေဆာင္႐ြက္စရာမ်ာ း⁠ႀကဳံလာရင္⁠ေတာ့ လက္မ⁠ေ⁠ႏွးဘဲ လုပ္ကိုင္လိုက္ပါ။ ကံ⁠ေတြ⁠ျမင့္လာပါလိမ့္မယ္ လူလိမ္ခံရတာမ်ိဳးလဲ ⁠ႀကဳံရ⁠ႏိုင္ဖြယ္ ရွိတဲ့ အတြက္ သတိထားပါ။ …

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္း ႏွင့္ ယၾတာမ်ာ
ASTROLOGY

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္း ႏွင့္ ယၾတာမ်ား

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္း ႏွင့္ ယၾတာမ်ား ဘဝတစ္ဆင့္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲျမင့္တက္သြားအံ့။ စီးပြားတက္အံ့။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာေဇာထင္ရွားအံ့။ အေကာင္းေျပာ ခ်ီးမြမ္းခံရလတၱံ့။ တရားထူးအသိထူးရအံ့။ ရာထူးတိုးလစာတိုးျခင္း၊ အလုပ္ေနရာေကာင္း ရရွိျခင္းမ်ားႀကဳံလတၱံ့။ ကံတရား သက္ရွိသက္မဲ့ အားလုံးတို႔၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံရလတၱံ့။ စိတ္ထဲမွာ ျဖတ္ခနဲေပၚလာလွ်င္ ဆတ္ခနဲ ထလုပ္ပါ။ ႀကီးပြားတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာမည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ၊ အေျခအေနေကာင္း ၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ၊ အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္း ၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား ရလတၱံ့။ ေကာင္းေသာအႀကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္လတၱံ့။ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရခက္ေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကဳံရလတၱံ့။ လူႀကီးတစ္ေယာက္၏ အကူအညီ ႀကီးႀကီးမားမားရအံ့။ မိတ္ေဆြရင္း ဆရာရင္းမ်ားထံမွလည္း အကူအညီေကာင္းမ်ားရအံ့။ ေငြေရးေၾကးေရး …

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း
ASTROLOGY

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း ၁။ သင္က ႏွာဖူး က်ယ္ေနတယ္ဆိုရင္။ လူအမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။ ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ၿပီး နားလည္ မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနတယ္။ လူအမ်ားက သင့္ကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေတာ့ လူႀကီး ေတြေပါ့။ ၂။ သင္က နာဖူး က်ဥ္းေနတယ္ ဆိုရင္။ တစ္ကိုယ္တည္း ေနထိုင္ရတာကို ႀကိဳက္တယ္။ အရာရာတိုင္းမွာ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ထင္ျမင္ ခ်က္ ေတြ ရွိတယ္။ သင့္ ဘဝကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ ေနထိုင္ ရတာကို …