အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ မိဘေျခရာေတာင္းခံယူနည္း

KNOWLEDGE

အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ မိဘေျခရာေတာင္းခံယူနည္း

မိဘေျခကၡဏာ ခံယူပြဲသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အေလ့အထ တစ္ခုျဖစ္၍ျမန္မာ မိသားစုတုိင္း ခံယူက်င့္သုံးသင့္ပါသည္။ေက်းဇူးရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ကုံလုံ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးတုိ႔၏မိဘေျခရာ ေတာင္းယူပူေဇာ္နည္းမွာေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိဘေျခရာ ေတာင္းယူေသာေန႔ဟာမိဘေရာ သားသမီးေတြပါ မဂၤလာရွိေသာေမြးေန႔ (သုိ႔မဟုတ္) ေမြးရက္ႏွင့္မွတ္တမ္းအပ္သည့္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပလွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းမြန္၏။

မိဘေျခရာေတာင္းယူ မည့္အခ်ိန္မွာမိဘေကာ သားသမီးပါ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ၿပီးသန္႔႐ွင္းေသာအဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီးဘုရားစင္ ေရွ႕မွာထုိင္ပါ။ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးေတြမွာအရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ၊အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာရွိတဲ့ အထဲမွအထက္အရပ္ရပ္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီးရတနာသုံးပါးကိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါ။

ျပီးလွ်င္ အေရွ႕အရပ္မွာ မိဘ၊ေတာင္အရပ္မွာ ဆရာသမား၊ေျမာက္အရပ္မွာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုကန္ေတာ့ၿပီး ခင္ပြန္းႀကီး (၁ဝ) ပါးအားဝန္ခ်ေတာင္းပန္ကာ ဘုရားစင္ေရွ႕မွာငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပါ။

ေနရာယူရန္

ထုိ႔ေနာက္ မိဘမွ ျမင့္ေသာ ျမတ္ေသာအရပ္မွာထုိင္ၿပီး သားသမီးတုိ႔မွမိမိတုိ႔တတ္အားသေရႊ႕ ကန္ေတာ့ရန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ကန္ေတာ့ပါ၊၊မိဘတုိ႔ကလည္း ဆုေပး ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါ။

မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္တဲ့ အရြယ္ကစၿပီးယေန႔မိဘမ်ား ေျခရာမေတာင္းယူမီအထိကံသုုံးပါးျဖင့္မေတာ္တဆ ပစ္မွားမိပါကခြင့္လႊတ္ပါရန္ႏွင့္ မသိမျမင္ရေသာဘဝမ်ားတုန္းက အျပစ္မ်ားပါမက်န္ခြင့္လြတ္ပါရန္သုံးႀကိမ္ ေတာင္းပန္၍ကန္ေတာ့ပါ။ မိဘမ်ားကလည္းခြင့္လြတ္ပါတယ္ဟု သုံးႀကိမ္ ေျဖၾကားပါ။

ေျခရာယူျခင္း

ၿပီးလွ်င္ မိဘေျခေထာက္မ်ားကို ေရဇလုံတစ္ခုမွာေရေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးၿပီး နံ႔သာမ်ား လိမ္းေပးပါ။သနပ္ခါးဆိုရင္လည္း ရပါၿပီ။ နံ႔သာလိမ္းထားေသာမိဘေျခအစုံကို ယပ္ေတာင္ျဖင့္ ယပ္ခပ္ေပးပါ။ၿပီးလွ်င္ ဆီ၊ နႏြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပုံႏွိပ္မွင္ျဖင့္မိဘေျခဖဝါးကို ညင္သာစြာ လိမ္းေပးပါ။

သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ေပၚတြင္ပိတ္ျဖဴစ ခင္းေပးၿပီး အေမ့ေျခဖဝါးကိုဘယ္မွစ ညာေနာက္လုိက္ကာပိတ္ျဖဴစေပၚတြင္နင္းေပးပါ။အေဖဆုိလွ်င္ေတာ့ညာအစဘယ္အဆုံး လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ပိတ္ျဖဴေပၚမွာ မိဘမ်ားနင္းၿပီးမတ္တပ္ရပ္ကာ သရဏဂုံတည္ေနစဥ္သားသမီးမ်ားကလည္း မိဘတုိ႔၏ေျခအစုံကို ဦးေခါင္းႏွင့္ထိ၍ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ေနပါ။ထုိ႔ေနာက္ ေဘးမွဦးေဆာင္၍မိဘေျခရာေတာင္းေပးသူမွမိဘတုိ႔အား သားသမီး မ်ားအတြက္ေမတၱာမ်ား ဤေျခရာတြင္ ထားခဲ့ေပးပါ။

ထားခဲ့ပါသလားဟု သုံးႀကိမ္အေမး အေျဖ ျပဳလုပ္ေပးပါ။မိဘရဲ႕ ေျခရာမ်ားဟာ သာမန္အခ်ိန္မွာထင္ရစ္ခဲ့တဲ့ ေျခရာမဟုတ္ဘဲ သရဏဂုံပြားမ်ားရင္း က်န္ရစ္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေဆာင္ယူေသာ သားသမီးမ်ားေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးထူးမ်ားစြာရရွိသလုိခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာမိဘမ်ားမွာလည္း မိဘဝတၱရားေက်ပြန္၍အသက္ရွည္ စိတ္က်မ္းမာေစပါတယ္။

မိဘေျခရာက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ပိတ္ျဖဴစေပၚမွာမိဘ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ေတာင္းယူေသာသားသမီး မ်ား၏ အမည္၊ေတာင္းယူေသာ ေန႔စြဲမ်ားကိုအမွတ္တရ ေရးထုိးပါ။မိဘတုိ႔၏ ေျခဖဝါးမ်ားကိုမူလ ေဆးေၾကာထားေသာ ေရဇလုံအတြင္းမွာေရႏွင့္ပင္ ေဆးေၾကာၿပီး န႔ံသာေရ လိမ္းေပးပါ။

မိဘတို႔၏ ေျခရင္း၌ မိဘေျခေထာက္မ်ားေဆးေၾကာထားေသာ ေရဇလုံအတြင္းသုိ႔သားဆုိလွ်င္ ညာဘက္လက္ ထည့္ပါ၊သမီးဆုိလွ်င္ ဘယ္ဘက္လက္ထည့္ၿပီးမိဘတုိ႔အေပၚ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံအျဖစ္ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္မ်ားရွိပါကေက်ပါေစဟု ဆုေတာင္းကာထုိေရျဖင့္ ဦးေခါင္း မ်က္ႏွာ(၃)ႀကိမ္ထိပါ။မ်က္ႏွာသစ္လိုက သစ္ႏိုင္သည္။

မိဘေျခရာ ေတာင္းယူေနစဥ္မွာမိဘေတြရဲ႕မ်က္ႏွာရ႕ဲဇရာကို သံေဝဂရလုိက္၊သားသမီးေတြက ရုိေသေလးျမတ္စြာပူေဇာ္ကန္ေတာ့တဲ့အတြက္ပီတိေတြ ေဝလုိက္ႏွင့္ေပါ့။သားသမီးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာလည္းမ်က္ရည္ေတြ တဝုိင္းဝုိင္းႏွင့္မဂၤလာအရွိဆုံး အေပ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါ။

မိဘေျခရာေတာင္းယူၿပီးေနာက္

မိဘေျခရာေတာင္းယူၿပီး မွန္ေဘာင္သြင္းကာေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး ညစဥ္ ႐ွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးမွ ညအိပ္ရာဝင္ပါ။ႀကီးမာေသာ မိဘ၏ေမတၱာအားေန႔စဥ္ ခံယူပါတယ္ဟု ရြတ္ဆိုပါ။မိမိအဓိဠာန္ႏိုင္သေလာက္ ဥပမာ သံုးရက္ငါးရက္ ဆယ္ရက္တန္သည္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ပါ။

အေရးၾကံဳပါက မိမိေစာင့္ထိန္းခ့ဲေသာသီလကို သစၥာဆို တိုင္တည္ႏိုင္ပါသည္။မိဘေျခရာေတာင္းယူေပးစဥ္ ဦးေဆာင္သူမွေအာက္ပါဂါထာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးရပါမည္။

မိဘေျခရာယူစဥ္ရြတ္ဆုိရန္

‘ဒသမာေသ၊ ဥေရကတြာ၊ဗပါေသတိ၊ ပုဎိကာရဏံ၊ အာယုဒီဃံ၊ဝႆသတံမာတု ပါဒံနမာမဟံႅသာမာတာ ။

အၾကင္အမိသည္ ဒသမာေသ – ဆယ္လတုိင္တုိင္ဦးေရကတြာ – ရင္ျဖင့္ပုိက္လြယ္သည္ကိုျပဳ၍ပုဎိကာရဏံ – ႀကီးပြားျခင္းအေၾကာင္းကိုကတြာ – ျပဳ၍၊ေပါသတိ – ႏုိ႔ရည္တုိက္ေကြၽး ေမြးျမဴေပး၏၊ဝႆသတံ – အႏွစ္တစ္ရာတုိင္တုိင္ ထုိအမိ၏ပါဒံ – ေျခအစုံကိုအဟံ – အကြၽႏု္ပ္သည္နမာမိ –ရုိေသျမတ္ႏုိး ရွိခုိးပါ၏။

‘ဗုသိကာေရာ၊ အလိေဂၢတြာ၊ဥပိၸတြာ ပီယပုတၴထံ၊ ရာဇပဇၥ်ံ၊သုပတိဌံ၊ ပီတုပါဒံ နမာမဟံႅ’။

ယာပီတု – အၾကင္အဖသည္ဗုသိကာေရာ – ႀကီးပြားေၾကာင္းကိုျပဳလွ်က္အလိေဂၢတြာ – လည္ကို ဖက္၍ဥပိၸတြာ – နမ္း၍ပီယပုတၴထံ – ခ်စ္လွစြာေသာသားကိုရာဇပဇၥ်ံ – မင္းမွဴးမတ္တုိ႔၏ အလယ္၌သုပတိဌံ – ေကာင္းစြာတည္ေစ၏ေသာပီတု – ထုိအဖ၏ပါဒံ – ေျခအစုံကိုအဟံ – အကြၽႏု္ပ္သည္နမာမိ – ရုိေသျမတ္ႏုိး ရွစ္ခုိးပါ၏။

အၾကည္ေတာ္လုလင္

Unicode

အသက်ထက်ဆုံး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် မိဘခြေရာတောင်းခံယူနည်း

မိဘခြေက္ခဏာ ခံယူပွဲသည် မြန်မာတို့၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်၍မြန်မာ မိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်ကုံလုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၏မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

မိဘခြေရာ တောင်းယူသောနေ့ဟာမိဘရော သားသမီးတွေပါ မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မွေးရက်နှင့်မှတ်တမ်းအပ်သည့်နေ့များတွင်ကျင်းပလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်၏။

မိဘခြေရာတောင်းယူ မည့်အချိန်မှာမိဘကော သားသမီးပါ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးသန့်ရှင်းသောအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ပြီးဘုရားစင် ရှေ့မှာထိုင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေမှာအရပ်လေးမျက်နှာ၊အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၊အရပ် ဆယ်မျက်နှာရှိတဲ့ အထဲမှအထက်အရပ်ရပ်ကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီးရတနာသုံးပါးကိုပူဇော်ကန်တော့ပါ။

ပြီးလျှင် အရှေ့အရပ်မှာ မိဘ၊တောင်အရပ်မှာ ဆရာသမား၊မြောက်အရပ်မှာ ကျေးဇူးရှင်များကိုကန်တော့ပြီး ခင်ပွန်းကြီး (၁ဝ) ပါးအားဝန်ချတောင်းပန်ကာ ဘုရားစင်ရှေ့မှာငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ပါ။

နေရာယူရန်

ထို့နောက် မိဘမှ မြင့်သော မြတ်သောအရပ်မှာထိုင်ပြီး သားသမီးတို့မှမိမိတို့တတ်အားသရွှေ့ ကန်တော့ရန်ပစ္စည်းများဖြင့်ကန်တော့ပါ၊၊မိဘတို့ကလည်း ဆုပေး ချီးမြှင့်ပေးပါ။

မိဘများမှ မွေးဖွားသန့်စင်တဲ့ အရွယ်ကစပြီးယနေ့မိဘများ ခြေရာမတောင်းယူမီအထိကံသုံးပါးဖြင့်မတော်တဆ ပစ်မှားမိပါကခွင့်လွှတ်ပါရန်နှင့် မသိမမြင်ရသောဘဝများတုန်းက အပြစ်များပါမကျန်ခွင့်လွတ်ပါရန်သုံးကြိမ် တောင်းပန်၍ကန်တော့ပါ။ မိဘများကလည်းခွင့်လွတ်ပါတယ်ဟု သုံးကြိမ် ဖြေကြားပါ။

ခြေရာယူခြင်း

ပြီးလျှင် မိဘခြေထောက်များကို ရေဇလုံတစ်ခုမှာရေဆေးကြောသန့်စင်ပေးပြီး နံ့သာများ လိမ်းပေးပါ။သနပ်ခါးဆိုရင်လည်း ရပါပြီ။ နံ့သာလိမ်းထားသောမိဘခြေအစုံကို ယပ်တောင်ဖြင့် ယပ်ခပ်ပေးပါ။ပြီးလျှင် ဆီ၊ နနွင်း (သို့မဟုတ်) ပုံနှိပ်မှင်ဖြင့်မိဘခြေဖဝါးကို ညင်သာစွာ လိမ်းပေးပါ။

သန့်ရှင်းသော အဝတ်ပေါ်တွင်ပိတ်ဖြူစ ခင်းပေးပြီး အမေ့ခြေဖဝါးကိုဘယ်မှစ ညာနောက်လိုက်ကာပိတ်ဖြူစပေါ်တွင်နင်းပေးပါ။အဖေဆိုလျှင်တော့ညာအစဘယ်အဆုံး လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ပိတ်ဖြူပေါ်မှာ မိဘများနင်းပြီးမတ်တပ်ရပ်ကာ သရဏဂုံတည်နေစဉ်သားသမီးများကလည်း မိဘတို့၏ခြေအစုံကို ဦးခေါင်းနှင့်ထိ၍ပူဇော် ကန်တော့နေပါ။ထို့နောက် ဘေးမှဦးဆောင်၍မိဘခြေရာတောင်းပေးသူမှမိဘတို့အား သားသမီး များအတွက်မေတ္တာများ ဤခြေရာတွင် ထားခဲ့ပေးပါ။

ထားခဲ့ပါသလားဟု သုံးကြိမ်အမေး အဖြေ ပြုလုပ်ပေးပါ။မိဘရဲ့ ခြေရာများဟာ သာမန်အချိန်မှာထင်ရစ်ခဲ့တဲ့ ခြေရာမဟုတ်ဘဲ သရဏဂုံပွားများရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ယူသော သားသမီးများလောကီ၊ လောကုတ္တရာ အကျိုးထူးများစွာရရှိသလိုချီးမြှင့်ပေးသောမိဘများမှာလည်း မိဘဝတ္တရားကျေပွန်၍အသက်ရှည် စိတ်ကျမ်းမာစေပါတယ်။

မိဘခြေရာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပိတ်ဖြူစပေါ်မှာမိဘ၏ မွေးသက္ကရာဇ် တောင်းယူသောသားသမီး များ၏ အမည်၊တောင်းယူသော နေ့စွဲများကိုအမှတ်တရ ရေးထိုးပါ။မိဘတို့၏ ခြေဖဝါးများကိုမူလ ဆေးကြောထားသော ရေဇလုံအတွင်းမှာရေနှင့်ပင် ဆေးကြောပြီး နံ့သာရေ လိမ်းပေးပါ။

မိဘတို့၏ ခြေရင်း၌ မိဘခြေထောက်များဆေးကြောထားသော ရေဇလုံအတွင်းသို့သားဆိုလျှင် ညာဘက်လက် ထည့်ပါ၊သမီးဆိုလျှင် ဘယ်ဘက်လက်ထည့်ပြီးမိဘတို့အပေါ် ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံအဖြစ်ပြစ်မှားမိသော အပြစ်များရှိပါကကျေပါစေဟု ဆုတောင်းကာထိုရေဖြင့် ဦးခေါင်း မျက်နှာ(၃)ကြိမ်ထိပါ။မျက်နှာသစ်လိုက သစ်နိုင်သည်။

မိဘခြေရာ တောင်းယူနေစဉ်မှာမိဘတွေရဲ့မျက်နှာရဲ့ဇရာကို သံဝေဂရလိုက်၊သားသမီးတွေက ရိုသေလေးမြတ်စွာပူဇော်ကန်တော့တဲ့အတွက်ပီတိတွေ ဝေလိုက်နှင့်ပေါ့။သားသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာမှာလည်းမျက်ရည်တွေ တဝိုင်းဝိုင်းနှင့်မင်္ဂလာအရှိဆုံး အပျော်ဆုံး ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပါ။

မိဘခြေရာတောင်းယူပြီးနောက်

မိဘခြေရာတောင်းယူပြီး မှန်ဘောင်သွင်းကာခေါင်းရင်းမှာထားပြီး ညစဉ် ရှိခိုးကန်တော့ပြီးမှ ညအိပ်ရာဝင်ပါ။ကြီးမာသော မိဘ၏မေတ္တာအားနေ့စဉ် ခံယူပါတယ်ဟု ရွတ်ဆိုပါ။မိမိအဓိဠာန်နိုင်သလောက် ဥပမာ သုံးရက်ငါးရက် ဆယ်ရက်တန်သည် ဥပုသ်သီလစောင့်ပါ။

အရေးကြုံပါက မိမိစောင့်ထိန်းခဲ့သောသီလကို သစ္စာဆို တိုင်တည်နိုင်ပါသည်။မိဘခြေရာတောင်းယူပေးစဉ် ဦးဆောင်သူမှအောက်ပါဂါထာများကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးရပါမည်။

မိဘခြေရာယူစဉ်ရွတ်ဆိုရန်

‘ဒသမာသေ၊ ဥရေကတွာ၊ဗပါသေတိ၊ ပုဎိကာရဏံ၊ အာယုဒီဃံ၊ဝဿသတံမာတု ပါဒံနမာမဟ္လံသာမာတာ ။

အကြင်အမိသည် ဒသမာသေ – ဆယ်လတိုင်တိုင်ဦးရေကတွာ – ရင်ဖြင့်ပိုက်လွယ်သည်ကိုပြု၍ပုဎိကာရဏံ – ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းကိုကတွာ – ပြု၍၊ပေါသတိ – နို့ရည်တိုက်ကျွေး မွေးမြူပေး၏၊ဝဿသတံ – အနှစ်တစ်ရာတိုင်တိုင် ထိုအမိ၏ပါဒံ – ခြေအစုံကိုအဟံ – အကျွနု်ပ်သည်နမာမိ –ရိုသေမြတ်နိုး ရှိခိုးပါ၏။

‘ဗုသိကာရော၊ အလိဂ္ဂေတွာ၊ဥပ္ပိတွာ ပီယပုတ္ထထံ၊ ရာဇပဇ္ဈံ၊သုပတိဌံ၊ ပီတုပါဒံ နမာမဟ္လံ’။

ယာပီတု – အကြင်အဖသည်ဗုသိကာရော – ကြီးပွားကြောင်းကိုပြုလျှက်အလိဂ္ဂေတွာ – လည်ကို ဖက်၍ဥပ္ပိတွာ – နမ်း၍ပီယပုတ္ထထံ – ချစ်လှစွာသောသားကိုရာဇပဇ္ဈံ – မင်းမှူးမတ်တို့၏ အလယ်၌သုပတိဌံ – ကောင်းစွာတည်စေ၏သောပီတု – ထိုအဖ၏ပါဒံ – ခြေအစုံကိုအဟံ – အကျွနု်ပ်သည်နမာမိ – ရိုသေမြတ်နိုး ရှစ်ခိုးပါ၏။

အကြည်တော်လုလင်

KNOWLEDGE
လက္မ ေကာက္တဲ့သူနဲ ့ေျဖာင့္တဲ့သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား

လက္မ ေကာက္တဲ့သူနဲ ့ေျဖာင့္တဲ့သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား ကိုယ့္ရဲ့အမူအရာ ၊ ကိုယ့္ရဲ့ လက္ေဗြရာနဲ႔ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အေရာင္ေတြဟာ ကိုယ့္အေၾကာင္းေျပာျပေနတယ္ဆိုတာက ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္ … ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္လက္မရဲ့ ပုံစံက ကိုယ့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုရင္ေရာ…။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြ လက္မေထာင္တဲ့အခါ လက္မက ဆန႔္ေနၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက်ေတာ့လည္း ေကြးေနေလ့ရွိပါတယ္ … ။ လက္မဆန႔္ေနတဲ့သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ဆတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္ညစ္ညဴးလြယ္ၾကတဲ့သူေတြပါပဲ … ။ ထိုသူေတြဟာ က်န္းမာေရးအလြန္လိုက္စားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၿပီး မိသားစုက်န္းမာေရးကိုလည္း အလြန္ဂ႐ုတစိုက္ရွိၾကေလ့ရွိပါတယ္ … ။ လက္မေကာက္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ အလြန္ပြင့္လင္းတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ … ။ ကိုယ့္ကိုယ္ထက္အျခားသူေတြအေရးကိုဦးစားေပးၿပီးေတြးေလ့ရွိတဲ့သူေတြပါပဲ … ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ …

KNOWLEDGE
အိမ္မွာမျပဳလုပ္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားေရွာင္ၾကဥ္ပါ

တိုက္ႀကီးနဲ႔ပဲေနေန အိမ္ေလးနဲ႔ပဲေနေန ဒါေလးေတာ့ သိထားပါ အိမ္ ၌ မ ျပဳ သင့္ မ ထား သင့္ ေသာ ေရွာင္ ရန္ မ်ား ၁။ အိမ္ ေရွ႕ ၌ ငွက္ ေပ်ာ ပင္မစိုက္ အပ္ ၂။ ေရ စို အ ဝတ္မ်ားကို ည အ ခ်ိန္ သစ္ ပင္ ေပၚ အဝတ္ တန္း ေပၚ မ ထား ရ ၃။ကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္မ်ား အေျပာ ဆို မ ၾကမ္း ရ။၄ လက္ဖက္ …

KNOWLEDGE
တရြာလံုးနီးပါး ျပန္ေပၚလာတဲ့ အင္ဒိုင္းရြာေဟာင္း

အႏွစ္(၂၀) ေက်ာ္မွ ေရက်လို႔ တရြာလံုးနီးပါ ျပန္ေပၚလာတဲ့ အင္ဒိုင္းရြာေဟာင္းကို ဒီေန႔ အင္းဒိုင္းရြာက လူမ်ားနဲ႔အတူ ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။အင္ဒိုင္းရြာေဟာင္းဟာ ေရတြင္းမ်ား အုတ္ဂူမ်ားစာသင္ေက်ာင္း အုတ္ခံုမ်ား လမ္းမႀကီးမ်ားအျခားေသာ.အမွတ္အသားမ်ားဟာ အထင္းသာေပၚလို႔ေနပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ရြာသူရြာသားေတြကို အစိုးရက ျပန္ေပးတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားဟာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာထဲက ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အခတ္အခဲျဖစ္ေနရသလို ပံုစံ(၇) မရသျဖင့္ ေျခေငြရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ဆီေနမွန္းေတာင္မသိေၾကာင္း အင္ဒိုင္း ေပါက္ကုန္း လက္ပံႀကီးေတာ သံုးရြာေပါင္းကာ အင္တိုင္းရြာ အမည္ နွင့္ သဖန္ဆိပ္ေရေလွာင္တမံ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ယေန႔ခရီးစဥ္အား ကူညီေပးေသာ ညီမ ေအးျမတ္ခိုင္တို႔ မိသားစုအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ သူငယ်ချင်းများ ဖတ်နိုင်ရန်..