ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား

ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား
RELIGIOUS

ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား

ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ အလြန္မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွေသာ တရားတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္ မူၿပီးသည့္ ေနာက္ (၄၅) ႏွစ္လုံးလုံး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ မ်ားကို ဓမၼဟု ေခၚဆိုပါတယ္။

ဓမၼသည္ ( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ဘာသာဝင္မ်ိဳးမဆို၊ အသားအေရာင္၊ အမ်ိဳး၊ ဇာတ္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္သူမဆို ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼကို နားေထာင္ ႏိုင္ပါတယ္။ လိုက္နာ က်င့္သုံးလို႔ ရပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူ ခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ ဓမၼသာျဖစ္၍ ( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။

Religion ဆိုတာ (Believe in worship of a “God “or supernatural rolling Power ) ကို ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ တဲ့ သေဘာ (God ကို ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကမာၻႀကီးကိုလြမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တန္ခိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ျခင္းကို) Religion လို႔ေခၚပါတယ္။

ယုံၾကည္ျခင္းရယ္၊ ကိုးကြယ္ျခင္းရယ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းရယ္ (၃)မ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကျခင္းကို (Religion) လို႔ေခၚပါတယ္လို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ရွင္းလင္းစြာ ေဟာၾကား ထားပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့ ဓမၼက သင္ယူဘို႔၊ က်င့္ဘို႔၊ ထိုးထြင္းသိျမင္ဘို႔ (For learning, For Practice , For penetration ) ကို ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-

* ဗုဒၶ ဝါဒအရ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ စရဏ ျပဌန္းတဲ့ အက်င့္တရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒမွာ စရဏ (အက်င့္)က ပဓာန ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ (ကိုယ္တိုင္ က်င့္သုံးျခင္း) ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးရေသာ ဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။

အၾကင္သူသည္ ဓမၼကိုျမင္မွ ဗုဒၶကိုျမင္သည္။ တရားကိုျမင္သူသည္ ဘုရားကို ျမင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဓမၼကို ျမင္ေအာင္ က်င့္သုံးဘို႔သည္ အဓိကအက်ဆုံးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

* ယုံၾကည္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း ဆိုတာနဲ႔ေတာ့ ဝိမုတၱိ ဆိုတဲ့ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို မရႏိုင္ပါဘူး။ ဓမၼဆိုတာကေတာ့ ယုံၾကည္ေနယုံနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး၊ သစ္သီးစားခ်င္သူသည္ သစ္ပင္ ေပၚမတက္ဘဲ သစ္ပင္ေအာက္ ထိုင္၍ သစ္ပင္ကို ရွိခိုးဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သစ္သီး မစားရေပ။ သစ္ပင္ေပၚတက္မွ သစ္သီးစားရမည္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ

* ဆရာဝန္တစ္ေယာက္သည္ ေရာဂါသည္ တစ္ေယာက္ကို၊ ေဆးကုေသာအခါ ေရာဂါရဲ႕အေနအထား၊ ေရာဂါရဲ႕ စတင္ပုံကိုအရင္ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ူပါတယ္။ ၿပီးမွ အဲဒီေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတာ ကိုသိၿပီး ဘာေဆး ေပးရမလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဆးၫြန္း (prescription) ေရးေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးေပးလိုက္ပါတယ္။

* ေရာဂါသည္က ေဆးၫြန္းကို ဖတ္တယ္၊ ဒီေဆးၫြန္းအတိုင္း ဒီေဆးေသာက္ရင္ ေရာဂါေပ်ာက္ လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္သလို ဆရာဝန္ကိုလည္း ယုံၾကည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးမေသာက္ပဲ ေနမယ္ဆို ရင္ေရာဂါ မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဆရာဝန္ႀကီး ေတာ္တယ္၊ တတ္တယ္၊ ဆိုၿပီး ဆရာဝန္ႀကီးကို ယုံၾကည္ပါ၏ ဆိုၿပီး ရွိခိုးေန ယုံနဲ႔ ရာဂါ မေပ်ာက္သလို။ ေဆးၫြန္း ေကာင္းလြန္းလို႔ အၫြန္းႀကီး ဖတ္ေနေသာ္လည္း လူနာေရာဂါ မေပ်ာက္ ကင္းႏိုင္ပါ ဘူး။

* ဆရာဝန္ကိုလည္း ယုံတယ္။ ေဆးၫြန္းကိုလည္း ေသခ်ာစနစ္တက် ဖတ္တယ္။ ေဆးၫြန္း အားေလ်ာ္စြာ ေဆးကိုလည္း ေသာက္တယ္ဆိုရင္ ဒီလူနာဟာ ေရာဂါေပ်ာက္ပါတယ္။

* ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္ဗုဒၶဟာ အလြန္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သမားေတာ္ ႀကီးနဲ႔တူပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားတဲ့ ပိဋိကတ္သုံးပုံသည္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ေဆးၫြန္းက်မ္းေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့၊ သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့အက်င့္ ေတြကေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး ေဆးေတြပါပဲ။

* ထို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဟူသည္ က်င့္သုံးျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ က်င့္သုံးရာ၌လည္း ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ (သဒၶါႏွင့္ပညာ) ညီၫြတ္စြာ ေပါင္းစပ္၍ သတိျဖင့္ က်င့္သုံးရပါသည္။

* ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုလွ်င္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ရမည္။ ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုက်င့္ရမည္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ သုစ႐ိုက္ကို က်င့္သုံးရမည္သာ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲကင္းလိုလွ်င္ ဒုစ႐ိုက္ကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ဒုကၡႏွင့္ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။

သုခႏွင့္ သုခ၏ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။ဗုဒၶ ဝါဒသည္ တစုံတေယာက္ေသာ တန္ခိုးရွင္ကို ယုံၾကည္ၿပီး မွီခိုေနရတဲ့ ဝါဒမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

* ျမတ္ဗုဒၶ ၏ ဝါဒမွာ (ဝိဘဇၨဝါဒီ- ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မွ ဗုဒၶဝါဒ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္သည္ ေဝဖန္ စီစစ္ခြင့္ရွိေသာ ဘာသာတရားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရာရာ ေဝဖန္ စီစစ္ေလ့ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ဆူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဖန္စီစစ္ခြင့္ မရွိေသာဘာသာ တရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုးကြယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုးကြယ္ခံတဲ့ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာမွ ေဝဖန္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ အလြန္တရာလြတ္လပ္ပါတယ္။

လူေတြအားလုံး ေဝဖန္စီစစ္တဲ့ဥဏ္ ရွိမွသာ ကိုးကြယ္ရာဟာ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဝဖန္ စီစစ္တဲ့ဥဏ္ မရွိဘဲနဲ႔ ကိုးကြယ္ရာသည္ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္မူ႔မ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အရာရာ၌ အေကာင္း အဆိုး အေၾကာင္း အက်ိဳး အရာဟူ သမွ်ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဝဖန္ေလ့ ရွိေလေသာ ၊အတိုင္းမသိ ယုတ္မာေသာ တရားေတြ ကိုေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေသာျမတ္စြာ ဘုရား အားရွိခိုးျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး

(8,06,1984 တြင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်န္းမားခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ

Credit original uploader

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔သာ မ်က္ႏွာမူေနတယ္ဆိုတဲ့ ထူးဆန္းလွေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမဘုရား အေၾကာင္း
RELIGIOUS
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔သာ မ်က္ႏွာမူေနတယ္ဆိုတဲ့ ထူးဆန္းလွေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမဘုရား အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔သာ မ်က္ႏွာမူေနတယ္ဆိုတဲ့ ထူးဆန္းလွေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမဘုရား အေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို အလည္ေရာက္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားကေတာ့ ျမဘုရားကို ပထမဆုံးဦးတိုက္ ရွိခိုးေလ့ ရွိပါ တယ္။မနက္ပိုင္း (၈)နာရီခြဲမွ ညေနပိုင္း(၃)နာရီအထိ ဖြင့္ပါတယ္။ ဘုရားဖူးသြားမည့္ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘာင္းဘီအတို၊ အၾကပ္မ်ား၊ စကတ္အတိုမ်ား၊ လည္ဟိုက္အက်ႌ၊T-shirt ဝတ္ဆင္ျခင္း မျပဳရပါဘူး။ အကယ္၍ ဝတ္သြားမိခဲ့ပါက အဝင္ဝတြင္ အဝတ္လဲခန္းႏွင့္ အဝတ္ငွားရမ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ က်သင့္ေငြေပးေဆာင္၍ ငွား ဝတ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဘုရားဝင္းျပင္ပတြင္လည္းစပန႔္သားေဘာင္းဘီမ်ားအရွည္မ်ားကိုလည္းေရာင္းခ်ေပးေနသည့္အတြက္ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ ေျပစြာ ဝယ္ယူဝတ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီျမဘုရားဟာ အေနာ္ရထာ ဘုရင္ကို သီဟိုဠ္ ဘုရင္ကလက္ေဆာင္ ဆက္သ ထားၿပီး ပုဂံကို …

မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီးသမိုင္း
RELIGIOUS
မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီးသမိုင္း

မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီးသမိုင္း ၁၇၉၀ ျပည့္က ဘိုးေတာ္မင္း ဘုရားသည္ သူ႔နန္းဌါနသို႔ အလည္အပါတ္ေရာက္ရွိလာေသာ စိနတိုင္း(တ႐ုပ္ျပည္)ျပည္မွ ဘုရင္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ တမန္အဖဲြ႕က လက္ေဆာင္ ပဏၰာပါးလာသည့္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ တဆူအား ဌာပနာေတာ္မူရန္အတြက္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ပုထုိးႀကီးတစ္ဆူ တည္ေဆာက္ ပူေဇာ္ေတာ္မူရန္ စိတ္အားထက္သန္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္လိုသည့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူမည္မွ် ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုး ေတာ္ေတာ္တန္တန္ မွ်မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပသဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။ သူက ၁၇၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱရာၾကီး သို႔မဟုတ္ မင္းကြန္း ပုထိုးၾကီးကို စတင္ တည္ေဆာက္ ေတာ္မုူပါသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ စံျမန္းရာနန္းေတာ္မွ …

ဆန္ကြဲမုန႔္လႉ၍ ခ်က္ခ်င္း သူေဌးျဖစ္ရသူ
RELIGIOUS
ဆန္ကြဲမုန႔္လႉ၍ ခ်က္ခ်င္း သူေဌးျဖစ္ရသူ

ဆန္ကြဲမုန႔္လႉ၍ ခ်က္ခ်င္း သူေဌးျဖစ္ရသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးသည္ ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္း အပ္ေသာ သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေလ်ာင္း ထိုင္ ရပ္သြား ေလးပါး ဣရိယာ သာယာ႐ႊင္ေပ်ာ္ သီတင္း သုံးေနေတာ္ မူ စဥ္……… ထိုသာဝတၳိၿမိဳ႕တြင္း၌ ရံခါ တစ္ဦးသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ ဘုရား အမႉး ရွိေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား ယာဂု၊ ခဲဖြယ္တို႔ကို လႉဒါန္း၏။ ရံခါ ႏွစ္ဦး၊ ရံခါ သုံဦးစသည္ျဖင့္ လႉဒါန္းၾကကုန္၏။ ရံခါ ေလးငါးဦး၊ ရံခါ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္၊ ရံခါ ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕သား မ်ား အား လုံး ေပါင္းလ်က္ လႉဒါန္း …