ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား

ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား
RELIGIOUS

ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား

ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ အလြန္မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွေသာ တရားတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္ မူၿပီးသည့္ ေနာက္ (၄၅) ႏွစ္လုံးလုံး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ မ်ားကို ဓမၼဟု ေခၚဆိုပါတယ္။

ဓမၼသည္ ( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ဘာသာဝင္မ်ိဳးမဆို၊ အသားအေရာင္၊ အမ်ိဳး၊ ဇာတ္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္သူမဆို ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼကို နားေထာင္ ႏိုင္ပါတယ္။ လိုက္နာ က်င့္သုံးလို႔ ရပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူ ခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ ဓမၼသာျဖစ္၍ ( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။

Religion ဆိုတာ (Believe in worship of a “God “or supernatural rolling Power ) ကို ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ တဲ့ သေဘာ (God ကို ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကမာၻႀကီးကိုလြမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တန္ခိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ျခင္းကို) Religion လို႔ေခၚပါတယ္။

ယုံၾကည္ျခင္းရယ္၊ ကိုးကြယ္ျခင္းရယ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းရယ္ (၃)မ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကျခင္းကို (Religion) လို႔ေခၚပါတယ္လို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ရွင္းလင္းစြာ ေဟာၾကား ထားပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့ ဓမၼက သင္ယူဘို႔၊ က်င့္ဘို႔၊ ထိုးထြင္းသိျမင္ဘို႔ (For learning, For Practice , For penetration ) ကို ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-

* ဗုဒၶ ဝါဒအရ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ စရဏ ျပဌန္းတဲ့ အက်င့္တရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒမွာ စရဏ (အက်င့္)က ပဓာန ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ (ကိုယ္တိုင္ က်င့္သုံးျခင္း) ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးရေသာ ဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။

အၾကင္သူသည္ ဓမၼကိုျမင္မွ ဗုဒၶကိုျမင္သည္။ တရားကိုျမင္သူသည္ ဘုရားကို ျမင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဓမၼကို ျမင္ေအာင္ က်င့္သုံးဘို႔သည္ အဓိကအက်ဆုံးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

* ယုံၾကည္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း ဆိုတာနဲ႔ေတာ့ ဝိမုတၱိ ဆိုတဲ့ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို မရႏိုင္ပါဘူး။ ဓမၼဆိုတာကေတာ့ ယုံၾကည္ေနယုံနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး၊ သစ္သီးစားခ်င္သူသည္ သစ္ပင္ ေပၚမတက္ဘဲ သစ္ပင္ေအာက္ ထိုင္၍ သစ္ပင္ကို ရွိခိုးဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သစ္သီး မစားရေပ။ သစ္ပင္ေပၚတက္မွ သစ္သီးစားရမည္ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ

* ဆရာဝန္တစ္ေယာက္သည္ ေရာဂါသည္ တစ္ေယာက္ကို၊ ေဆးကုေသာအခါ ေရာဂါရဲ႕အေနအထား၊ ေရာဂါရဲ႕ စတင္ပုံကိုအရင္ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ူပါတယ္။ ၿပီးမွ အဲဒီေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတာ ကိုသိၿပီး ဘာေဆး ေပးရမလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဆးၫြန္း (prescription) ေရးေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးေပးလိုက္ပါတယ္။

* ေရာဂါသည္က ေဆးၫြန္းကို ဖတ္တယ္၊ ဒီေဆးၫြန္းအတိုင္း ဒီေဆးေသာက္ရင္ ေရာဂါေပ်ာက္ လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္သလို ဆရာဝန္ကိုလည္း ယုံၾကည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးမေသာက္ပဲ ေနမယ္ဆို ရင္ေရာဂါ မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဆရာဝန္ႀကီး ေတာ္တယ္၊ တတ္တယ္၊ ဆိုၿပီး ဆရာဝန္ႀကီးကို ယုံၾကည္ပါ၏ ဆိုၿပီး ရွိခိုးေန ယုံနဲ႔ ရာဂါ မေပ်ာက္သလို။ ေဆးၫြန္း ေကာင္းလြန္းလို႔ အၫြန္းႀကီး ဖတ္ေနေသာ္လည္း လူနာေရာဂါ မေပ်ာက္ ကင္းႏိုင္ပါ ဘူး။

* ဆရာဝန္ကိုလည္း ယုံတယ္။ ေဆးၫြန္းကိုလည္း ေသခ်ာစနစ္တက် ဖတ္တယ္။ ေဆးၫြန္း အားေလ်ာ္စြာ ေဆးကိုလည္း ေသာက္တယ္ဆိုရင္ ဒီလူနာဟာ ေရာဂါေပ်ာက္ပါတယ္။

* ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္ဗုဒၶဟာ အလြန္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သမားေတာ္ ႀကီးနဲ႔တူပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားတဲ့ ပိဋိကတ္သုံးပုံသည္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ေဆးၫြန္းက်မ္းေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့၊ သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့အက်င့္ ေတြကေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး ေဆးေတြပါပဲ။

* ထို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဟူသည္ က်င့္သုံးျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ က်င့္သုံးရာ၌လည္း ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ (သဒၶါႏွင့္ပညာ) ညီၫြတ္စြာ ေပါင္းစပ္၍ သတိျဖင့္ က်င့္သုံးရပါသည္။

* ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုလွ်င္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ရမည္။ ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုက်င့္ရမည္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ သုစ႐ိုက္ကို က်င့္သုံးရမည္သာ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲကင္းလိုလွ်င္ ဒုစ႐ိုက္ကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ဒုကၡႏွင့္ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။

သုခႏွင့္ သုခ၏ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။ဗုဒၶ ဝါဒသည္ တစုံတေယာက္ေသာ တန္ခိုးရွင္ကို ယုံၾကည္ၿပီး မွီခိုေနရတဲ့ ဝါဒမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

* ျမတ္ဗုဒၶ ၏ ဝါဒမွာ (ဝိဘဇၨဝါဒီ- ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မွ ဗုဒၶဝါဒ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္သည္ ေဝဖန္ စီစစ္ခြင့္ရွိေသာ ဘာသာတရားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရာရာ ေဝဖန္ စီစစ္ေလ့ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ဆူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဖန္စီစစ္ခြင့္ မရွိေသာဘာသာ တရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုးကြယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုးကြယ္ခံတဲ့ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာမွ ေဝဖန္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ အလြန္တရာလြတ္လပ္ပါတယ္။

လူေတြအားလုံး ေဝဖန္စီစစ္တဲ့ဥဏ္ ရွိမွသာ ကိုးကြယ္ရာဟာ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဝဖန္ စီစစ္တဲ့ဥဏ္ မရွိဘဲနဲ႔ ကိုးကြယ္ရာသည္ မြန္ျမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္မူ႔မ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အရာရာ၌ အေကာင္း အဆိုး အေၾကာင္း အက်ိဳး အရာဟူ သမွ်ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဝဖန္ေလ့ ရွိေလေသာ ၊အတိုင္းမသိ ယုတ္မာေသာ တရားေတြ ကိုေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေသာျမတ္စြာ ဘုရား အားရွိခိုးျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး

(8,06,1984 တြင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ

Credit original uploader

သရဏဂုံ သုံးပါးကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ား
RELIGIOUS
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ား

သရဏဂုံ သုံးပါးကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ား မိမိ၏ အေဆြ ခင္ပြန္း မ်ားကို မည္သူကမွ် ပ်က္စီးေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးတရားတို႔ျဖင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ … အလြန္အလုပ္မ်ား၍ တရားအားထုတ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မရေသာသူမ်ားသည္ သရဏဂုံသုံးပါးကို အၿမဲမျပတ္ ႐ြတ္ ဆိုပြားမ်ားသင့္ပါသည္ ။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အၿမဲမပ်က္႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္ ။ ၁။ ဒိ သာသု ပူဇိေတာ ေဟာမိ။ သြားေလရာ အရပ္တိုင္း၌ေလးစားျမတ္ႏိုးျခင္းခံရမည္ ။ ၂ ။ တိကၡပေညာ။ ဉာဏ္အလြန္ထက္ျမက္မည္။ ၃။ သေဗၺ ေဒဝါႏုဝတၱႏၲိ။ နတ္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရမည္။ ၄။ …

အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥအခက္အခဲမ်ား ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥမ်ားအဆင္ေျပေစဖို႔
RELIGIOUS
အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥအခက္အခဲမ်ား ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥမ်ားအဆင္ေျပေစဖို႔

အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥအခက္အခဲမ်ား ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥမ်ားအဆင္ေျပေစဖို႔ အခ်စ္ ေရး အိမ္ေထာင္ ေရး မကြဲ မကြာပဲ ေပါင္းဖက္ လိုလွ်င္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေပၚက ရွင္မကြဲဘုရား အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥအခက္အခဲမ်ား ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥမ်ားအဆင္ေျပေစဖို႔ ဘယ္သူခြဲခြဲတသက္လုံးလက္တြဲႏိုင္ေစဖို႔ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအဂၤါနဲ႔ဗုဒၶဟူးေဒါင့္ ၾကား မွာျဗမၼာသားပိုက္ပုံနဲ႔ေစတီတစ္ဆူရွိပါတယ္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မကြဲမကြာပဲ ေပါင္းဖက္ေစရန္ရွင္မကြဲဘုရားတြင္တိုင္တည္ဆုေတာင္းပါ။ ေရွးဝိဇၨာပညာရွင္မ်ားက အစီအရင္နည္းပညာမ်ားျဖင့္တည္ထားေသာဘုရားျဖစ္သျဖင့္ ‘အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရး’ကိစၥမ်ားတြင္ ‘ဖူးစာေရးပြဲ’ျဖင့္တိုင္တည္ဆုေတာင္းပါက အလြန္တရာမွ အစြမ္းထက္ျမက္ၿပီး ကြဲကြာေနေသာခ်စ္သူရည္းစား ။ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားကိုအျမန္ဆုံးေပါင္းဆုံႏိုင္ေစသည္။ ကေလးလိုခ်င္ဆုေတာင္းလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေရွးယခင္ကေန ယခုအထိဆုေတာင္းၾကတယ္။ ကေလးမရတဲ့သူေတြ ကေလးရဖို႔ခက္ခဲ့တဲ့သူေတြကေလးရၾကတယ္။ အဲဒီဘုရားေလးရဲ႕အေရွ႕မွာ ရွင္မကြဲဘုရားဆိုတာရွိတယ္။ ခ်န္ပီယံတင္ၫြန႔္ကျပဳ ျပင္တယ္ လူေတြစည္လာေတာ့ ဘုရားဘြဲ႕ကိုဖ်က္လိုက္တယ္။ အဲဒီဘုရားမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြခ်စ္သူရည္းစားေတြ ဆုေတာင္းၾက ပူေဇာ္သမႈျပဳၾကပါက ေလာကႀကီးမွာဘယ္သူခြဲခြဲတို႔မကြဲၾကပဲ …

“ဝတ္ျပဳရွိခိုးလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ သုံးႀကိမ္ ဦးခ်ရသလဲ?”
RELIGIOUS
“ဝတ္ျပဳရွိခိုးလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ သုံးႀကိမ္ ဦးခ်ရသလဲ?”

“ဝတ္ျပဳရွိခိုးလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ သုံးႀကိမ္ ဦးခ်ရသလဲ?” ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းသည္ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားဆင္းထုေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မိဘဆရာ၊ သက္ႀကီးဝါႀကီး မ်ားကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံးစံ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းထက္ ပိုပါသည္။ လုပ္ေဆာင္အပ္ေသာ ဝတၱရား၊ လိုက္နာျပဳက်င့္ရမည့္ ဆက္ဆံေရး၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ လူမႈစ႐ိုက္၊ သိမ္ေမြ႕႐ိုက်ိဳးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းဧ။္ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အထူး တာဝန္ႀကီး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေမြးဖြားလာၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္သြားသလဲဆိုသည္ကို သတိမမူလိုက္မိဘဲ ျဖစ္တတ္ၾကသည္၊ မိဘက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လို႔ လိုက္၍ျဖစ္သြားသည့္ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ မ်ားမည္ထင္သည္။ ဆင္းထုေတာ္ကို, ေစတီပုထိုးမ်ားကို ရွိခိုးဦးခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သြားသည္ဟု …