ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား
ASTROLOGY

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း စေနသားသမီးမ်ား

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားယူ၍ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သာလွ်င္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။

တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဇိမ္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရွိ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္းမည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ကိုမွ ယုံၾကည္၍ မရေသာ ႏွစ္သာျဖစ္၍ မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ မိသာစု၊ မိမိရည္႐ြယ္ထားေသာ အရာမ်ားအားလုံး မေျပာသင့္၍ ေငြးေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပိး လုံးဝအေခ်းငွား မလုပ္မိပါေစႏွင့္ အမုန္းခံ ေငြျပန္ရတာမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ဒီႏွစ္ မိမ္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္စြာ မိမိစိတ္လိုရာလုပ္ငန္း ေငြေၾကးရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ၿပိး လုပ္ငန္းစပါ။

သို႔ေသာ္ မႏိုင္ေသာဝန္ကို မထမ္းပါႏွင့္။ ေနာက္ၿပိး အလြယ္တကူ ကတိေပးတာမ်ိဳး တာဝန္ယူတာမ်ိဳးလဲ မလုပ္သင့္ပါ။ မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပရဟိတကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပိး ဘဝအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။ တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။

မင္းစိုးရာဇာ ဝန္းထမ္းေလာက လုပ္ေနသူမ်ား အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲထား၍ အေမွာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြ႕ျခင္းကို လုံးဝ စြန႔္လြတ္ပါ ဒုကၡေတြ႕တတ္ၿပိး အလင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ဘဝတစ္ခုလုံး ဝန္ထမ္းအတြက္ သစၥာရွိေပးဆပ္ေနသူမ်ား ကံအေျပာင္းအလဲ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္ၿပိး ရာထူးႀကီးေနရာ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိေစတနာက ေဝဒနာျဖစ္ပြားသြားတတ္ပါသည္။

စီးပြားေရးက႑

🔹ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ၿခံလုပ္ငန္း၊ ကားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ေ႐ႊေငြရတနာ၊ ယာဥ္စက္စၥည္း၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ဆီ၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ဆီး၊ ဆား၊ လယ္ထြန္စက္၊ စက္႐ုံပစၥည္း၊ သံ၊ သြပ္၊ သစ္သီးဝလံ၊ အစိမ္းေရာင္းရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ ကုန္စိမ္းကုန္ေျခာက္၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျပင္အိမ္ေဆာက္အလွဆင္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးအပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ျခင္းမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရတတ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားရကိန္းႀကဳံလာမည္။ အဂၤါနံလုပ္ငန္း၊ ၾကာသပေတးနံ လုပ္ငန္းဟူသမွ် အနည္းငယ္ အခက္ခံမ်ား ျပႆနာမ်ား အထင္အရွားပုဂၢိဳလ္မ်ား အထင္လႊဲမွားျခင္း တရားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရမည္။ မိသာစုတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားတတ္သည္။

မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကပ္အတည္းေတြ႕ရမည္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား မီးေဘးအႏၲရယ္အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆသေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ားႀကဳံရမည္။

မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ား တစ္ပါးသူကို ဌာရမ္းျခင္းမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၾကည့္ရမည္။ အိမ္ၿခံေျမလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သတိျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 2019ခု ယခုႏွစ္တြင္ *3လ,5လ,8လ*မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္မဆို သတိထားေဆာက္႐ြက္သင့္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးက႑

🔹အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ခုလပ္၊ မုဆိုးဖို – မ boy,girl အခ်ိဳ႕ ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးမွာ တစ္ပါးသူမ်ား ဝင္ေရာက္ၿပိး ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးထိခိုက္ၿပိး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယုံၾကည္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ား မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အခြမ္းအလမ္းမ်ာရွိပါသည္။ အထူး အမုန္းပြားစရာ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မိမိကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အမႈကိစၥမ်ား မက်ဴးလြန္ရန္ အသိသတိႏွင့္သာ ေနထိုင္သင့္သည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေႏွာင္းေႏွးသြားတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အသက္ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၅ ထိုႏွစ္ အသက္ပိုင္းျခားမ်ား ညံေ့နတတ္သည္။ ေမတၱာေရးတြင္ အေသးစားျပႆနာမ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ပဋိပကၡ အထစ္အေငါ့ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ကာ တစ္ပါးသူ၏ ပေယာကေၾကာင္းလဲ မိမိခ်စ္ေရးရာမ်ား လမ္းခြဲရတတ္သည္။ ေနာက္ၿပိး မိမိ မိသားစုတြင္ တစ္ပါးသူ၏ စကားမ်ားျဖင့္ ေသြထိုးျခင္း ယုံၾကည္၍ ျပႆနာတတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ မွ ၂၀ႏွစ္အထိ/၂၄ႏွစ္ မွာ ၂၉အထိ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမ်ား သာယာလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူထံ အိမ္ေထာင္ဘက္ထံမွာ တန္းဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ႏွင့္ တန္းဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ “ပီတိ”မဂၤလာေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားရ၍ လက္ေဆာင္ဂ႑မ်ားရလိမ့္မည္။

စေနသားသမီးမ်ား 1

အသက္ ၃၃၊ ၃၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃၆ႏွစ္မွာ ၄၀ႏွစ္ရွိသူမ်ား စီးပြားတိုးတတ္ျခင္း၊ ဝန္းထမ္းေလာကဆို ရာထူးရာခံ၊ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတတ္ၿပိး မိသားစု ဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း၊ အလႉအတန္းကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အိမ္၊ၿခံ၊ ေ႐ႊေငြရတနာ၊ ဇိမ္ခံစက္ပစၥည္းႀကီးမ်ား ဝင္လာမည့္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သက္တမ္းရွည္ၾကာလာၿပိး သားသမီးေတာင့္တေနသူမ်ား ရပါလိမ့္မည္။

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္စုံတြဲ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ ထိုေနနံနာမည္ အပူႏွင့္ မိမိအိမ္ညအိပ္ လက္ခံျခင္းေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ပါးသူ၏ ၾကားခံဝင္ေရာက္စြတ္ဖတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မိသာစုတြင္ ေခါင္ေဆာင္လုပ္ျခင္းမ်ား သတိထားရမည့္ ႏွ စ္သာျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အလည္အပတ္သြားျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းႏွင့္ ဘုရားဖူး မိသာစုေဆြမ်ိဳး အသိုင္းဝိုင္း စုံလင္းသြာ ခရီးထြက္ရတတ္သည္။

ပညာေရးက႑

🔹စေန႔သားသမီးမ်ား ပညာေရး ဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးဒီဂရီ ရမည့္ မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေျဖဆို ႏွစ္ေအာက္က်သူမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ ဘာသာရပ္စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပညာေရးသင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင့္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုျခင္းေကာင္း၏။ ပညာေရးက႑ အသီးသီးရွိ လူႀကီး၊ လူငယ္ လူတန္းစားမေ႐ြး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ အႀကံျပဳပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား မိမိလက္တစ္ကမ္း ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။

စက္မႈလက္မႈ ပညာမ်ားေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ ဆန္းသစ္ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ၿပိး ေအာင္ျမင္မႈဂုဏ္သတင္းမ်ား ေက်ာ္ေဇာလိမ့္မည္။ မိမိမထင္မွတ္ထား မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ ေနရာ၊ ေဒသရပ္ျခားကေန ေငြေၾကးဝင္ျခင္း၊ မႏွစ္ကအေႂကြးမ်ား ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုး ေနရာဌာေနေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား ထီးေပါက္ႏိုင္၍ ထီးထိုးရန္… သူတစ္ပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ႀကဳံရာေတြ႕ရာကေန ထီဂဏန္းကို ထိုးေပးပါ။

က်န္မားေရးတြင္ ေလးဖက္နာေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္းတတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဒူနား၊ ခါနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ က်န္းမားေရးအတြက္ စည္းကမ္းစနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရာမ်ား ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရွိသမွ် အားလုံး တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း နယ္ေျမနယ္ျခား လႈမ်ိဳးစုံ စုေပါင္း လုပ္ႀကံလာတတ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စေနသားသမီးမ်ား မိမိယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရး တရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကပါ။

ေဆာင္႐ြက္စရာကိစၥမ်ား

➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ (ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္႐ြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ေ႐ႊအိုး ေရာင္ ၊ ၾကည္ျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…..ေတာင္အရပ္မွာ ထီးနီ သို႔ တံခြန္စိုက္ျခင္း၊ ကံေကာ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ အေနာက္ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ၾကက္ဆူးပင္၊ ႀကံပင္စိုက္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ား နက္ျပာေရာင္ရွိေသာ နီလာရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (အ၊ ဆ၊ မ၊ က)(၂- ၆- ၅- ၈)

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫြန႔္၊ အင္းၾကင္းၫြန႔္၊ စံပယ္ပန္း၊ ၾသဇာၫြန႔္ (၁၁)ၫြန႔္ ေငြထီး (၁၁)လက္၊ ယပ္ေတာင္(၈)ေခ်ာင္း ပူေဇာ္ေပးပါ။ အသက္႐ြယ္အိုႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဝတ္အထည္၊ ဆပ္ျပာေမႊးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ္မ်ားလႉေပးပါ။ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္႐ြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း
ASTROLOGY
သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း ၁။ သင္က ႏွာဖူး က်ယ္ေနတယ္ဆိုရင္။ လူအမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။ ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ၿပီး နားလည္ မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနတယ္။ လူအမ်ားက သင့္ကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေတာ့ လူႀကီး ေတြေပါ့။ ၂။ သင္က နာဖူး က်ဥ္းေနတယ္ ဆိုရင္။ တစ္ကိုယ္တည္း ေနထိုင္ရတာကို ႀကိဳက္တယ္။ အရာရာတိုင္းမွာ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ထင္ျမင္ ခ်က္ ေတြ ရွိတယ္။ သင့္ ဘဝကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ ေနထိုင္ ရတာကို …

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာမ်ား
ASTROLOGY
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာမ်ား

မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္အပိုင္းျခားကို ၾကည့္ၿပီး အေဟာကို ဖတ္ပါေလ။ ညံ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖို႔ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။စေနသားသမီးျဖစ္ေသာသင္သည္။ အသက္…၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ ႏွစ္အတြင္း၌ စေန သက္ေရာက္ျဖစ္၏…။သင္သည္ယခုႏွစ္အတြင္ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာအသစ္ရျခင္၊ေနရာထိုင္ျခင္း၊မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေ႐ႊရျခင္းမ်ားႀကံဴရတတ္၏။ခရီးတို၊ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ထိုခရီးမ်ားသည္လဲ သင့္အတြက္အက်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း၊သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္းမ်ားျပဳရတတ္၏။မရည္႐ြယ္ဘဲ ေျမဝင္တတ္၏။အလုပ္အကိုင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။ျပသနာႀကီးစြာေျဖရွင္းရတတ္၏။ ႐ုံးျပင္ကႏၷား၊အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရတတ္၏။မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါ က်န္းမာေရးညံ့တက္၏။ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းေရာက္ရတတ္၏။မီး၊လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္၏။အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္၏။ ေ႐ြႏွင့္ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္၏။ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ႀကဳံရမည္။စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကအကူအညီေကာင္းေပးလာလိမ့္မည္။သစ္၊သံ၊သြပ္ကိစၥမ်ား၊ေရတြက္ကုန္ပစၥည္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီေကာင္းေပးလိမ့္မည္။က်န္းမာေရးညံ့ေသာ …

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY
(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း ယခုႏွစ္တြင္မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္အကိုင္မွာအက်ိဳး အျမတ္ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အလႉ အတန္းျပဳရျခင္းႏွင့္ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ျခင္း ေ႐ႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလႏွစ္ျဖစ္သည္ …။ မိမိအလိုဆႏၵ ျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စီမံခန႔္ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပီးဘဝ အထြဠ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။ အဝိစီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ကိစၥ မ်ား ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အဖိုးတန္ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမည္။ ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါသည္ …။ ယခုႏွစ္တြင္ စေနသားသမီးမ်ား …