မုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၀၁/၂၀၂၂) (ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

မုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၀၁/၂၀၂၂) (ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)
မုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၀၁/၂၀၂၂) (ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

မုန္တိုင္းငယ္သတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၀၁/၂၀၂၂) (ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

(က) မုန္တိုင္းငယ္ (Depression)အေျခအေန

(၁) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၊ ဩရိႆျပည္နယ္ကမ္းေျခ-အင္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ

အားေကာင္းေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (Well Marked Low Pressure Area) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ပိုမိုအားေကာင္း လာကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဩရိႆျပည္နယ္ကမ္းေျခတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ (Depression) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

(၂) မုန္တိုင္းငယ္ (Depression)၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန မရွိပါသျဖင့္ အဝါေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။

(ခ) မုန္တိုင္းငယ္(Depression)၏ တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း

အဆိုပါ မုန္တိုင္းငယ္(Depression)သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၂၀.၈)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ(၈၅.၆)ဒီဂရီတြင္ ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၉၈)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ လွ်င္ (၃၂)မိုင္ႏႈန္းခန႔္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ေနာက္ (၃၆)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္

အဆိုပါ မုန္တိုင္းငယ္(Depression)သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ခ်က္တစ္ဂတ္ျပည္နယ္တြင္ (၁၀.၈.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၌ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(Low Pressure Area)သို႔ တျဖည္းျဖည္း အား ေလ်ာ့သြားမည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။

(ဃ) သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

အဆိုပါ မုန္တိုင္းငယ္(Depression)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ယေန႔မြန္းလြဲမွ (၁၀.၈.၂၀၂၂) ရက္ေန႔အတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးျခင္း၊ ေနရာ ကြက္၍ မိုးႀကီးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ ရံခါ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

မုတၱမ ေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးႏိုင္ပါသည္။ မိုးသက္ေလ ျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅)မိုင္မွ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၉)ေပမွ (၁၃)ေပခန႔္ႏွင့္ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန႔္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

(င) အႀကံျပဳခ်က္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မုန္တိုင္းငယ္(Depression)၏အရွိန္ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အတူ ေဒသအလိုက္မိုးႀကီးျခင္း၊ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေနထိုင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး၊ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိး ေဆာ္အပ္ပါသည္။

Source: မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

Unicode

မုန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက် အမှတ်စဉ် (၀၁/၂၀၂၂) (ဩဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၄:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်)

(က) မုန်တိုင်းငယ် (Depression)အခြေအနေ

(၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၂:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ ဩရိဿပြည်နယ်ကမ်းခြေ-အင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော

အားကောင်းသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Well Marked Low Pressure Area) သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်း လာကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဩရိဿပြည်နယ်ကမ်းခြေတွင် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

(၂) မုန်တိုင်းငယ် (Depression)၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေ မရှိပါသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ် ပါသည်။

(ခ) မုန်တိုင်းငယ်(Depression)၏ တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း

အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၂:၃၀)နာရီအချိန် တွင် မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၈)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု(၈၅.၆)ဒီဂရီတွင် ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၉၈)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ လျှင် (၃၂)မိုင်နှုန်းခန့် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နောက် (၃၆)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်

အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချက်တစ်ဂတ်ပြည်နယ်တွင် (၁၀.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(Low Pressure Area)သို့ တဖြည်းဖြည်း အား လျော့သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

(ဃ) သတိပေးနှိုးဆော်ချက်

အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)၏ အရှိန်ကြောင့် ယနေ့မွန်းလွဲမှ (၁၀.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့အတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဒေသအလိုက် မိုးကြီးခြင်း၊ နေရာ ကွက်၍ မိုးကြီးခြင်းများနှင့်အတူ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန် ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။

မုတ္တမ ကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေ ပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်မှ မိုင်(၄၀)အထိ တိုက် ခတ်နိုင်ပါသည်။

လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုး တန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၉)ပေမှ (၁၃)ပေခန့်နှင့် မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၀)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။

(င) အကြံပြုချက်

သို့ဖြစ်ပါ၍ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)၏အရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အတူ ဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်း၊ နေရာကွက်၍ မိုးကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့် ကြိုတင်သတိပြု နေထိုင်ကြပါရန်နှင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်း ပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုး ဆော်အပ်ပါသည်။

Source: မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန